حزام ناقل جبغ

حزام ناقل جبغ

عاشقان حضرت ابالفضل العباس (ع)

عاشقان حضرت ابالفضل العباس (ع)

شیطان میگوید: 1-مسلمانی که صدای اذان را میشنود اما نماز را اقامه نمیکند پدر من است